Tematy do napisania

Alina: 1. Co to UX i wrażenia użytkownika (może być jako 1 wpis na bloga) 2. Badania użytkowników 3. Psychologia kolorów 4. Prototypy 5. Analiza heurystyczna (i heurystyki nielsena) 6. Architektura informacji na www Patryk: 1. Psychologia w UX 2. Dostępność cyfrowa 3. Ikony w UI 4. Footer 5. Responsywność 6. Nawigacja Szymon: 1. Strona…